bước ra cổng tù

Quay lại nhìn cổng Nam Hà lần cuối

Vẫy tay chào vĩnh biệt trại khổ sai

Lửa căm hận biết bao giờ mới nguội

Tuổi thanh xuân nay ốm yếu rạt rày…

 

Bước ra khỏi cảnh trần gian địa ngục

Đừng hỏi lòng ta vui hay buồn

Mẹ ta đã hơn 8 năm thương khóc

Nhớ thằng con đã biền biệt tin sương…

 

Bên trong trại còn hơn ngàn chiến hữu

Sống lất lây nuốt căm hận đợi chờ

Trời Việt Nam mây đen luôn vần vũ

Giặc Cộng dã man khó có ai ngờ…

 

Cạnh chân núi, ven rừng bao hoang mộ

Vùi những chàng tuấn kiệt của một thời

Chết tức tưởi mang hận sầu thiên cổ

Nặng nhục hình đói khát bỏ cuộc đời!

 

Còn nguyên phòng nhốt bạn tù sắp chết

Nan y, kiệt sức, liệt bại tay chân

Cả trăm tù mặt mày nhìn ngờ nghệch

Cộng Sản Việt nam, tàn ác ngu đần!

 

Mắt nhìn rõ cảnh con thuyền tổ quốc

Sóng dữ loạn cuồng vùi dập nổi trôi

Ta trở về tất cả đều đã mất

Tìm miếng cơm manh áo khổ với đời…

 

Bước khỏi tù chắc gì ta thong thả

Chữ tự do chỉ có trên giấy tờ

Mắt Công An, đặc lềnh loài cú vọ

Đọc lập, tự do, hạnh phúc. Đừng mơ!

 

Từ giã Mẹ ngày 25 tháng 6

Trở về gặp Mẹ, tháng 7 bốn tây

Hơn 8 năm Mẹ sầu tư ảo não

Con trở về, bạc nhược thế nầy đây!

 

thylanthảo

 14-7-17

 

Tin tức khác...