Buổi chụp hình giúp trẻ em nghèo và nạn nhân bão lụt Việt Nam

 Toronto: Hàng năm, nhóm Bên Em Luôn Có Ta tổ chức những buổi chụp hình gây quỹ giúp những trẻ m nghèo ở Việt Nam.
Trong cuộc chụp hỉnh gây quỹ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 năm 2016  vừa qua ở Toronto, thì ngoài việc gây quỹ trợ giúp các trẻ em nghèo ở Việt nam, còn là buổi gây quỹ giúp đỡ đồng bào trong các trận bão lụt miền Trung vừa xảy ra.
Hình ảnh  các người mẫu của nhóm Bên Em Luôn Có Ta, qua ống kính của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm.

ben-em-1 ben-em-2 ben-em-3 ben-em-4 ben-em-5 ben-em-6 ben-em-7

Tin tức khác...