Biểu tình phản đối lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo

Các giáo sư trường Trung học Westmount đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cấm các biểu tượng tôn giáo do CAQ đề nghị. Họ nói họ không muốn có luật cấm biểu tượng tôn giáo trong lớp học hoặc các nơi khác.

CAQ vừa thành lập chính phủ đa số đã cam kết thành lập luật cấm các công chức, kể cả giáo viên, đội (hoặc mặc hay mang) các biểu tượng tôn giáo.

Một nữ giáo sư nói mặc dù cô không đội khăn hijab nhưng cô sẽ xem xét đội khăn này để chống lại luật mà CAQ đề nghị.

Cô nói: “Chúng tôi không được huấn luyện để hạn chế lựa chọn của sinh viên và chúng tôi không được huấn luyện để được bảo rằng những gì chúng ta đội (mặc hay mang) gây ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của chúng tôi và cách chúng tôi dạy. Tôi nghĩ thật là lố bịch”.

Tin tức khác...