Biểu tình chống dự án xây condo ở khu Hochelaga

Một số người đã tham gia cuộc biểu tình trong vùng Hochelaga-Maisonneuve để bày tỏ phản đối dự án phát triển chúng cư mà họ cho rằng chỉ thích hợp cho những thành phần trung lưu hay giàu có hơn.

Họ hi vọng tạo đủ áp lực để nhà phát triển sẽ xem xét lại dự án dự trù hoàn thành trong năm 2021.

Dự án phát triển Osha sẽ bao gồm 200 đơn vị gia cư có giá trung bình từ 179.000 đến 375.000 đô-la. Hôm thứ bảy vừa qua, văn phòng chào bán Osha chính thức mở cửa nhưng khách khứa rất vắng vẻ.

Những người biểu tình tập hợp trên góc đường Ste. Catherine và Nicolet trương một số biểu ngữ bày tỏ không hài lòng với công trình mới. Họ không muốn thấy khu này mọc lên những đơn vị gia cư dành cho người trung lưu hoặc giàu có hơn mà thay vào đó cần xây thêm các nhà xã hội.

Emilie Lacavalier, nhà hoạt động cho quyền của dân có thu nhập thấp, phát biểu: “Chúng tôi không muốn có thêm condo. Đó không phải là điều chúng tôi cần. Đó không phải là điều khu vực này cần. Khu tây nam Hochelaga-Maisonneuve đa số là dân có thu nhập thấp. Người vô gia cư cũng sống ở đây. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp cho những người này”.

Một phát ngôn nhân của Osha nói rằng dự án này cũng bao gồm 40 đơn vị nhà cộng đồng được điều hành bởi nhóm “Batir Son Quartier”.

Tin tức khác...