Bia rượu được bán tự do ở tỉnh bang B.C.

Vancouver: Bắt đầu từ ngày thứ hai 23 tháng giêng năm nay 2017, chính quyền tỉnh bang B.C. sẽ cho bán tự do  bia rượu tại các tiểu thương trên toàn tỉnh bang.

Sự thay đổi quan trọng nhất của việc bán bia rượu ở tỉnh bang B.C. là bất cứ các cửa tiệm nào cũng có quyền xin môn bài bán bia rượu.

Ông Jeff Campeau chủ tiệm cắt tóc đàn ông có tên là the Victory Barber and Brand ở thành phố Vancouver cũng đã xin môn bài bán rượu và hy vọng sẽ là tiệm cắt tóc đầu tiên ở tỉnh bang B.C. có bán bia rượu.

Cũng theo ông John Yap, thứ trưởng bộ tiểu thương tỉnh bang B.C. thì có đủ loại tiệm xin môn bài bán rượu như tiệm làm đẹp spas, tiệm sách  và trường dậy nấu ăn,v.v.

 

Tin tức khác...