Bệnh viện tỉnh bang Alberta cho ngựa đến bệnh viện thăm chủ

Calgary, Alberta: Trong hôm thứ hai 15 tháng hai, ngày Family Day, hai con ngựa từng là ngựa đua, có tên là Mr Burns và Da -bomd, đã được đưa đến bệnh viện Foothills Medical Centre ở thành phố Calgary, để được ghé thăm người chủ của hai con ngựa này, đang trong bệnh viện.

Theo bà Michelle Johnson’s thì mẹ của bà là bà Leona hiện là đang bị bệnh Quên (dementia) và phải ở trong bệnh viện Foothills.

Cũng theo bà Michelle Johnson thì sức khỏe của bà mẹ ngày càng tồi tệ, phải sống trong bệnh viện, không thể về nông trại,thăm hai con ngựa mà bà này yêu quý.

Chính vì thế, bệnh viện Foothills đã quyết định cho phép gia đình bà Leona đem hai con ngựa đến bệnh viện.

Hai con ngựa đã kiên nhẫn chờ ngoài cửa bệnh viện trong hôm thứ hai, và các nhân viên trong bệnh viện đã dùng xe lăn đưa bà Leona ra ngoài cửa.

Bà Loena đã mỉm cười và vỗ tay khi nhìn thấy hai con ngựa.

Theo cô con gái Michelle thì đây thật là một kỷ niệm tuyệt vời trong một ngày Gia Đình

Tin tức khác...