Bắt đầu lại việc khai dầu ngoài khơi Đại Tây Dương

St John’s, Newfoundland: Trong hôm thứ bảy ngày 3 tháng 6, phát ngôn viên của công ty khai dầu  Exxon Mobil đã xác nhận là giàn khoan dầu Hebron đã trên đường  được đưa  từ Bull Arm, ngoài khơi Đại Tây Dương và cách thành phố St John’s khoảng 150 cây số về hướng tây bắc, đến  vịnh  Jeanne d’Arc, cách bờ khoảng 350 cây số.

Tám chiếc tàu kéo đã kéo  dàn khoan khổng lồ này trị giá 14 tỷ Mỹ kim, đến nơi khoan dầu ngoài khơi.

Các viên chức của công ty Exxon Mobil cũng xác nhận là  giàn khoan dầu này sẽ lấy được dầu  lên vào cuối năm nay.

More Stories...