Bão nhiệt đới Chris trên đường đến vùng Đại Tây Dương.

Halifax, Nova Scotia: Theo bản tiên đoán của sở Khí Tượng Canada vừa phổ biến hôm thứ bảy ngày 7 tháng 7, thì một trận bão mới thành hình ở các tiểu bang Carolinas ở Hoa Kỳ và trên đường tiến về vùng đông bắc nước Mỹ và vùng Đại Tây Dương của Canada.
Trận bão này được đặt tên là bão Chris, theo dự đoán sẽ đến tỉnh bang Nova Scotia vào chiều ngày thứ 5 với mưa to và gió mạnh.
Sở khí tượng Canada đã khuyến cáo đề phòng trận bão đến các cư dân đang sống trong các tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick và một phần của tỉnh bang Prince Edward Island.

Tin tức khác...