Bão Michael trên đường đến vùng Florida Panhandle.

Tallahassee, Florida: Theo những tin tức khí tượng loan báo hôm thứ hai ngày 8 tháng 10, một trận bão mới Michael đang trên đường tiến vào đất liền và sẽ đến vùng Panhandle của tiểu bang Florida vào giữa tuần.
Thống đốc của hai tiểu bang Florida và Alabama đã tuyên bố đặt hai tiểu bang này trong tình trạng khẩn cấp.
Theo những tiên đoán của sở khí tượng thì bão Michael sẽ ở mức độ bão cấp 2 trong ngày thứ ba và có thể lên đến bão cấp 3 khi đến gần bờ với vận tốc của gió có thể lên đến 111 dặm một giờ (178 cây số 1 giờ).
Các khí tượng gia cũng tiên đoán là khi bão vào đất liền, có thể tạo những luồng sóng vỗ vào bờ cao 3.6 mét và có thể gây những cảnh lụt lội trong vùng mà cơn bão tàn phá.

Tin tức khác...