Bão Alberto đổ bộ vào Florida

Laguna Beach, Florida:Trận bão cận nhiệt đới ( subtropical storm) Alberta đã đến đất liền vào lúc 5 giờ chiều hôm thứ hai ngày 28 tháng 5. Nơi trận bão đổ vào gần thành phố Laguna Beach ở tiểu bang Florida.
Với sức gió của bão khi vào đất liền là 72 cây số một giờ, cũng gây những nguy hại cho khoảng 2 triệu cư dân Mỹ, trên đường mà trận bão này sẽ đi qua từ ngày thứ hai cho đến những ngày giữa tuần.
Trận bão cũng gây những trở ngại cho hàng chục triệu người Mỹ trên đường đi nghỉ hè, nhân ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong, ngày mở đầu cho mùa hè sẽ đến.
Thống đốc ba tiểu bang Florida, Mississippi và Alabama đã đặt các tiểu bang này trong tình trạng khẩn cấp. Vệ binh quốc gia cũng được chuẩn bị để giúp cư dân tránh bão trong những ngày sắp tới.
Với mưa lớn và gió mạnh, nguy cơ của những trận lụt sẽ diễn ra.

Tin tức khác...