Băng ngang Đại Tây Dương bằng thùng rượu

Carnary Islands: Sau hơn 4 tháng nổi trôi trong một chiếc thùng rượu lớn, cuối cùng ông Jean Jaques Savin, một người Pháp đã đến được bờ biển của quần đảo Canary trong vùng Caribbean hôm thứ ba ngày 7 tháng 5.
Ông Savin đã tự chế ra một cái thùng rượu lớn mà trong có đủ tiện nghi cũng như lương thực và nước uống, cho chuyến vượt biển Đại Tây Dương.
Cái thùng rượu này không có máy móc và nổi trôi tùy theo sóng và sự điều khiển của người lái thùng rượu.
Ông Savin đã bắt đầu chuyến đi vào ngày 26 tháng chạp năm 2018 tại bờ biển Phi Châu.
Cái thùng rượu đã nổi bồng bềnh trên sóng với vận tốc 2 dặm một giờ và ông Savin năm nay 71 tuổi, đã là người đầu tiên băng ngang Đại Tây Dương bằng một cái “thuyền” không có động cơ.
Ông cũng đã bắt cá hàng ngày trong chuyến du hành cho việc ăn uống.

Tin tức khác...