Băng đảng tuyển mộ những người lớn tuổi thành những con lừa chuyển ma túy.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 19 tháng 11, cơ quan an ninh biên giới Canada (CBSA) đã lên tiếng báo động là các băng đảng tội ác đang tuyển mộ những người lớn tuổi, trở thành những kẻ chuyên môn chuyển ma túy lậu vào Canada.
Cơ quan an ninh biên giới Canada cũng ra thông tư yêu cầu những nhân viên kiểm soát hành l1y của những người lới tuổi, hay đi đi về về Canada.
Cũng theo những chuyên gia an ninh thì các băng đảng tội ác đã tuyển mộ những người lớn tuổi, để vận chuyển ma túy vào Canada, vì có thể những nhân viên an ninh biên giới sẽ không nghi ngờ và không xét hành lý?
Các cơ quan an ninh cũng khuyến cáo những người lớn tuổi không nên cầm dùm những món đồ qua hải quan, từ những người mới quen biết trên phi cơ, vì có thể những món đồ mà mấy cụ ông cụ bà nghe lời ngon ngọt cầm dùm đó, có ma túy?

Tin tức khác...