Băng đảng người Việt bắt những thiếu niên làm nô lệ ở các nơi trồng cần sa

Luân Đôn, Anh: Theo bản tin của báo  Asian Correspondent phổ biến hôm thứ tư ngày 22 tháng 3, thì  hiện nay các băng đảng tội ác gốc Việt đã nắm giữ 90 phần trăm các cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp ở nước Anh.

Cũng theo báo Asian Correspondent thì những băng đảng gốc Việt này đã dùng các thiếu niên người Việt trông coi các cơ sở cần sa này.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền và  chống lại việc buôn người  đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Anh có biện pháp ngăn chận việc  dùng trẻ em làm nô lệ  như trường hợp đang xảy ra cho các thiếu niên gốc Việt.

Các băng đảng tội ác đã thiết lập những nông trại trồng cần sa trong những tư gia, những cơ sở thương mại.. Và ở mỗi nơi chúng để lại từ một cho đến hai người trông coi. Những người trông coi này không được ra ngoài, và chỉ tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua những chuyến chở thực phẩm ,và nguyên liệu của các băng đảng đến các cơ sở này.

Trung bình một cơ sở trồng cần sa của các băng đảng trồng khoảng 1 ngàn cây cần sa, và kiếm về một số lợi tức khoảng 622 ngàn Mỹ kim một năm.

Nhu  cầu cần các loại cần sa gia  tăng ở Anh, vì có đến 2 triệu người Anh hút cần sa.

 

Tin tức khác...