Bàn thêm về cách chữa khẩn cấp COVID-19

Bài cuả bác sĩ người Pháp Lescure và cộng sự đăng trên Lancet ngày 27 tháng 3 cho thấy vài điểm đáng chú ý:

Dựa trên thay đổi lượng RNA theo thời gian và tình trạng bệnh lý cuả 5 bn nhiễm Covid-19 ta có thể chia ra 3 trạng thái lâm sàng:

Nhóm thứ nhất: Lescure và cộng sự thấy trên 2 bệnh nhân lượng RNA cuả vi rút Covid-19 trong các mẫu bệnh phẩm từ mũi cổ họng giảm theo thời giảm nhưng laị có biến chứng trễ về hô hấp. Bệnh diễn tiến qua 2 giai đoạn diễn biến: sớm (lượng virus cao) và trễ (lượng virus giảm nhưng có biến chứng). Sự kiện này khiến cho người ta suy nghĩ là các biến chứng trễ về hô hấp có thể do cơ chế phản ứng miễn nhiễm gây ra, nếu như lý luận này đúng thì trong các trường hợp như vậy người ta có thể dùng các thuốc điều hoà miễn nhiễm như corticosteroids. Điều này phù hợp với nhận xét vài báo cáo là corticosteroids có tác dụng lên hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS).

Nhóm thứ hai: người lớn tuổi, có 1 qúa trình diễn tiến nhanh chóng đưa đến biến chứng suy đa tạng (MOF multiple organ failures) và có lượng RNA virus không giảm ở đường hô hấp trên và dưới. Virus còn được phát hiên trong khắp cơ thể và máu.

Nhóm thứ ba có lượng virus lớn từ vùng mũi họng ngay trong 24 giờ đầu nhưng có rất ít triệu chứng. Nhóm này có ý nghĩa lớn về phương diện dịch tể vì có khả năng lây lan lớn nên cần cách ly sớm các trường hợp nhiễm Covid 19.

Người ta hy vọng rằng các khám phá trên sẽ giúp các hệ thống y tế đề ra các biện pháp thích ứng và hữu hiệu trong hoàn cảnh hiện nay: số bệnh tăng và phương tiện y tế eo hẹp.

Vũ Quốc Duy M.D.

Tin tức khác...