Bán thẻ đi xe bus cho những người có lợi nhuận thấp

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo, cư dân trong thành phố Ottawa, có lợi tức thấp, có thể mua thẻ đi xe bus với giá rẻ.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng tư năm nay, những cư dân có lợi tức thấp có thể làm đơn xin mua thẻ đi xe bus hàng tháng  EquiPass với giá $57, so với giá thẻ của một người lớn bình thường là $113.75.

Những thẻ này mua chỉ có giá trị từ 1 cho đến 2 năm.

Người ta có thể điền đơn  mua vé xe bus giá hạ ở trên mạng  OC Transpo, hay  tại các trung tâm bán vé, các trung tâm cộng đồng, các thư viện trong thành phố, cũng như ở các trung tâm xã hội..

Ngừoi ta có thể mang đơn đến nộp ở các văn phòng  OC Transpo hay gửi qua bưu điện.

Tin tức khác...