Bác sĩ Đỗ Khắc Thị Nhuận qua đời

Giáo sư Đỗ -Khắc Thị Nhuận vừa mất lúc 4:53PM chiều nay 01/14/2019
tại Orange Coast Memorial Hospital, Fountain Valley California !!!
Hưởng Đại thọ 90 tuổi.
BS Nhuận bị septic shock vì pneumonia rồi respiratory arrest đột ngột.
Bs Nhuận tốt nghiệp thạc sĩ y khoa Pháp và là trưởng khu ký sinh trùng học của trường đại học y khoa Saigon từ những năm 1966 cho đến ngày miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.

Tin tức khác...