Bắc Kinh tìm cách ngăn chận nạn ăn cắp giấy đi cầu .

Bắc Kinh: Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã tìm cách ngăn chận việc người sử dụng các cầu tiêu công cộng, ăn cắp giấy đi cầu, bằng cách cho gắn những máy hình nhận diện  (facial recognition cameras).

Tại phòng vệ sinh công cộng ở công viên Tiantan ở Bắc Kinh, một trong những nơi thu hút du khách ở thành phố này, người ta  đặt một máy hình nhận diện: những người vào sử dụng phòng vệ sinh này chỉ nhận được 60 cm giấy đi cầu phát ra tự động. Và cái máy này sẽ không cung cấp thêm giấy đi cầu cho người vừa nhận được “khẩu phần ” giấy, qua máy hình nhận diện, trong thời gian 9 phút đồng hồ sau đó.

Số cầu tiêu công cộng ở Bắc Kinh hay những thành phố lớn ở  Trung quốc đã không có nhiều, mà người sử dụng thường cuỗm luôn những cuộn giấy đi cầu để trong các phòng vệ sinh này, khiến người đi sau chẳng có gì để mà .. dọn dẹp!

Tin tức khác...