Ba thành phố cùng đứng hàng đầu về mức đắt đỏ nhất thế giới

Thành phố Paris

London, Anh: Theo bảng sắp hạng về mức đắt đỏ của các thành phố lớn trên thế giới của tổ chức the Economist Intelligence Unit, trực thuộc báo the Economist ở Luân Đôn, nước Anh, thì có đến 3 thành phố đứng đầu bảng sắp hạng,
Bản nghiên cứu thường niên có tên là the Workdwide Cost of Living Survey đã được công bố hôm thứ bảy ngày 23 tháng 3.
Bản công bố sắp hạng 133 thành phố lớn trên thế giới và ba thành phố có mức sống đắt đỏ nhất trên thế giới, đứng đồng hạng là thành phố Paris, xứ Tân Gia Ba và Hồng Kông, trong khi thành phố cầm đèn đỏ là thành phố Caracas, thủ đô của xứ Venezuela.
Các khảo cứu gia đã dựa trên 150 yếu tố để sắp hạng 133 thành phố này.
Trong 10 thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới theo thứ tự từ cao xuống thấp , thì sau 3 thành phố đứng hàng đầu, là các thành phố Zurich, Geneva, Osaka, Seoul, Copenhagen, New York, Tel Aviv và Los Angeles.

Tin tức khác...