Ba người gốc Việt ở vùng đại thủ phủ Toronto bị buộc tội thiết lập phòng chế tạo thuốc lắc

Mississauga, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 24 tháng 9, cảnh sát đã bố ráp một căn nhà ở thành phố London, tỉnh bang Ontario và khám phá ra đó là một cơ sở làm thuốc lắc.
Đồng thời cảnh sát cũng bắt giữ ba nghi can trong cơ sở làm thuốc lắc này.
Nghi can Du Lam 38 tuổi và Thanh Tieu 39 tuổi ở thành phố Brampton và nghi can Thanh Phan 35 tuổi ở thành phố Mississauga bị buộc những tội danh sản xuất thuốc lắc, cũng như sở hữu những dụng cụ làm thuốc lắc.

Tin tức khác...