Bảng số xe “nắm lấy cô nàng” bị cấm lưu hành

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ  sáu ngày 24 tháng 3, chính quyền tỉnh bang Nova Scotia đã không cho ông Lorne Grabher, lấy tên họ của ông thay cho số trên bảng số xe của ông này.

Việc này khiến ông Lorne Grabher tức giận, vì bảng số xe  “GRABHER” là bảng số mà  bố của ông đã tặng cho ông vào năm 1991, trước khi ông bố qua đời.

Ông đã dùng bảng số xe “GRABHER” 26 năm qua và đùng một cái, chính quyền không cho ông ta dùng nữa.

Theo lời giải thích của các giới chức chính quyền tỉng bang Nova Scotia, thì cái tên “grabher”  đã xúc phạm đến những người phụ nữ, vì nếu viết rời tên họ của ông Lorne thành hai chữ : grab her  có nghĩa là  nắm lấy cô ta hay thâm thúy  hơn nữa có nghĩa  là  “sờ mó cô ta”

Nhưng ông Lorne  “Grabher” không nghĩ như vậy vì đó là tên của “cha sinh mẹ đẻ” đặt cho ông  và ông chuẩn bị thưa chính quyền tỉnh bang ra tòa về việc  cấm đoán này

Tin tức khác...