An ninh quốc gia trên hết trong việc chọn công ty tham dự hệ thống viễn thông không giây 5G

Ottawa: Trong cuộc phỏng vấn của báo chí diễn ra trong ngày thứ hai 10 tháng 12, tại thủ đô Ottawa, ông Francois Phillipe Champagne, tổng trưởng kiến thiết hạ tầng đã nói, an ninh quốc gia là chuyện quan trọng hàng đầu trong quyết định có cho công ty Huawei được tham dự vào việc phát triển hệ thống viễn thông 5G.
Trong cuộc phỏng vấn, ông tổng trưởng Champagne đã cho biết là Canada sẽ thận trọng và sẽ dựa vào những báo cáo của cơ quan tình báo Canada, trước khi quyết định có cho công ty viễn thông Trung quốc tham dự vào việc phát triển hệ thống viễn thông của thế hệ kế tiếp ở Canada.
Nhiều thành viên của ủy ban tình báo thượng viện Hoa Kỳ đã khuyến cáo là việc Canada cho công ty Huawei tham dự vào việc phát triển hệ thống điện thoại 5G, sẽ gây nguy hại cho an ninh của Canada và các quốc gia đồng minh.
Hiện nay các quốc gia Hoa Kỳ, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi và Nhật đã cấm không cho công ty Huawei tham dự vào những việc phát triển hệ thống viễn thông tương lai.
Theo những tố cáo thì công ty Huawei, công ty viễn thông quốc doanh của Trung quốc có thể gắn những hệ thống vào những máy móc bán ra, để có thể thâu thập những dữ kiện cá nhân của những người sử dụng.

Tin tức khác...