Ai sẽ là thủ tướng Canada sau cuộc bầu cử sắp diễn ra?

Ottawa: Ngày bầu cử lại quốc hội Canada đã định là ngày 21 tháng 10, và như thế bắt đầu từ ngày thứ tư 11 tháng 9, các ứng cử viên có 40 ngày để lo cho việc tranh cử.
Kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây của nhiều tổ chức cho thấy là số người ủng hộ hai đảng Tự Do và Bảo Thủ suýt soát nhau
Theo tổ chức thăm dò Nanos Research thì 34.6 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tự Do, 30.7 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer, 16.6 phần trăm ủng hộ đảng NDP và 11.1 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.
Trong khi theo tổ chức thăm dò dư luận Leger thì 35 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ và 34 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do, trong khi hai đảng Xanh và NDP có đồng tỷ lệ số người ủng hộ là 11 phần trăm.
Kết quả những cuộc thăm dò dư luận cho thấy là đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau được nhiều cử tri ủng hộ ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec, nơi có 66 phần trăm của 338 ghế dân biểu liên bang.
Trong khi đa số cử tri ở các tỉnh bang miền tây ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer.

Tin tức khác...