Ai muốn mở tiệm bán cần sa ở tỉnh bang Ontario?

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 7 tháng giêng, cơ quan đặc trách về bia rượu và trò chơi của tỉnh bang Ontario đã cho biết là cơ quan này nhận đơn của những cư dân muốn mở tiệm bán lẻ cần sa trong tỉnh bang.
Những ai muốn mở tiệm sẽ vào mạng www.agco.ca, nộp đơn trong vòng từ ngày thứ hai 7 tháng giêng cho đến ngày thứ tư 9 tháng giêng. Cơ quan này sẽ cho bốc thăm, và công bố vào ngày thứ sáu. Người nào may mắn sẽ được mở tiệm bán cần sa lẻ ở tỉnh bang Ontario.
Trong giai đoạn đầu chính quyền tỉnh bang Ontario chỉ cho phép mở tối đa 25 tiệm bán cần sa.
Những người nộp đơn sẽ phải kèm theo $75 lệ phí.
Những tiệm bán lẻ cần sa ở tỉnh bang Ontario, sẽ được khai trương vào đầu tháng tư năm nay.
Hiện nay những người muốn mua cần sa ở tỉnh bang Ontario, phải mua qua mạng internet và do chính quyền tỉnh bang quản trị.

Tin tức khác...