75 phần trăm nước Mỹ phải chịu cái lạnh cóng nước đóng băng.

New York: Theo bản công bố của sở khí tượng Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ hai ngày 28 tháng giêng, thì 75 phần trăm nước Mỹ sẽ phải chịu đựng một thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ xuống thấp, mà nhiều vùng nhiệt độ xuống đến mức trừ 40 độ dưới mức zero.
Cũng theo sở khí tượng Mỹ thì nhiệt độ xuống thấp ở mức âm độ sẽ kéo dài trong suốt tuần.
Tại thành phố Chicago trong hôm thứ hai, nhiệt độ xuống đến mức trừ 60 độ, dưới mức zero, và là nhiệt độ thấp nhất ở thành phố này trong vòng 25 năm qua.
Những vùng có nhiệt độ xuống thấp bao gồm những tiểu bang ở vùng Upper Midwest và vùng Great Lakes.
Các cơ quan an ninh cũng khuyến cáo là nhiệt độ xuống thấp ở nhiều vùng đã khiến việc lái xe ra ngoài đường là chuyện rất nguy hiểm.
Tuyết đã rơi đến tận những tiểu bang như Mississippi và Alabama.
Tại thành phố Atlanta, nơi sẽ có trận tranh tài Super Bowl vào ngày thứ ba tuần tới, cũng bị ảnh hưởng bởi trận bão với số lượng tuyết rơi lên đến 5 cm.

Tin tức khác...