5 trong số 6 nghị viên thành phố Wolfville là phụ nữ.

Wolfville: Trong cuộc bầu cử nghị viên thành phố diễn ra trong hôm thứ bảy ngày 15 tháng 10, cử tri thành phố Wolfville, tỉnh bang Nova Scotia đã bầu lên một hội đồng thành phố mà đa số là phụ nữ, trái ngược với chiều hướng của đa số những hội đồng thành phố khác ở Canada.

5 trong số 6 nghị viên vừa bầu là phụ nữ.

Bà  Wendy Donovan, một tân nghị viên cho biết là bà nghĩ là cư dân trong thành phố Wolfville là những người cấp tiến.

Có 10 người ra ứng cử cho 6 chức nghị viên thành phố, trong khi không ai ra tranh cử chức thị trưởng của đương kim thị trưởng Jeff Cantwell.

Trong khi đó ở nhiều hội đồng thành phố khác, số nữ nghị viên bao giờ cũng ít hơn nam, như trường hợp thành phố Halifax, chỉ có 2 nữ nghị viên trong tổng số 16 nghị viên của hội đồng thành phố.

Tin tức khác...