40 phần trăm những người Mỹ không có dư 400 Mỹ kim cho những trường hợp khẩn cấp.

New York: Theo những nghiên cứu của quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ vừa công bố hôm thứ bảy ngày 2 tháng 6, thì 40 phần trăm những người Mỹ không có dư 400 Mỹ kim tiền mặt trong những trường hợp khẩn cấp.
Vì thế số người này trong những trường hợp như thế, sẽ phải vay mượn hay bán đồ đạc trong nhà.
Bản tường trình cũng cho thấy, phần lớn những người Mỹ đã gặp khó khăn trong việc trả tiền nợ đại học sinh viên, chi phí cho những trường hợp khẩn cấp và để dành tiền cho tuổi về hưu.

Tin tức khác...