30 triệu dân Mỹ phải chịu đựng trận sóng nóng mà nhiệt độ lên đến 130 độ F

Las Vegas: Một trận sóng nóng kinh hồn khác lại diễn ra ở miền tây nước Mỹ, theo các nhà khí tượng học Hoa Kỳ.
Một trận sóng nóng diễn ra vào những ngày cuối tuần 10 tháng 7 tại miền tây nước Mỹ nơi có khoảng 30 triệu dân cư sinh sống.
Trong ngày thứ bảy 10 tháng 7, nhiệt độ ở các thành phố Sacramento và Las Vegas đã lên đến những kỷ lục mới, trong khi nhiệt độ của vùng Thung Lũng Tử Thần trong tiểu bang Nevada đã lên đến 130 độ F ( 54.4 độ C).
Nhiệt độ ở thành phố Las Vegas trong ngày thứ bảy lên đến 117 độ F ( 47.2 độ C) trong khi nhiệt độ ở thành phố Sacramento cũng đã tạo một kỷ lục mới là 115 độ F.
Theo sở khí tượng quốc gia thì trên 32 triệu dân Mỹ đang sinh sống ở các tiểu bang miền tây từ California lên đến Oregon và sang đến Nevada, Arizona.. đã phải chịu đựng cái nóng kinh hồn của tháng 6 mùa hè, tháng 6 năm nay 2021 là tháng 6 có nhiệt độ nóng nhất ở Hoa Kỳ trong vòng 127 năm qua.

Tin tức khác...