Vừa trượt băng vừa nhâm nhi rượu mạnh trên kinh đào Rideau

Ottawa: Mùa đông năm nay, người ta có thể vừa trượt băng trên kinh đào Rideau trong thủ đô Ottawa và có thể còn nhâm nhi những ly rượu mạnh uống lẫn với đá.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 24 tháng 9, cơ quan đặc trách thủ đô, the National Capital Commission, đã dự định sẽ thiết lập một quán bán rượu mạnh trên cửa vào sông Rideau, con sông đóng băng trong mùa đông và là phương tiện cho cư dân trong thành phố trượt băng giải trí cũng như trượt băng đi làm hàng ngày.
Quán bán rượu sẽ được thiết lập gần cửa vào con sông gần National Arts Centre và khách sạn Château Laurier.
Theo các viên chức thành phố thì việc thiết lập quán bán rượu trên sông đào Rideau sẽ được thí nghiệm trong vòng 2 năm, trước khi có quyết định là sẽ cho thiết lập dài hạn hơn.
Kinh đào Rideau dài 202 cây số nối liền từ con sông Ottawa trong thành phố Ottawa đến sông Saint Laurent ở thành phố Kingston và dẫn đến đại hồ Ontario.
Kinh đào Rideau được xây cất từ những năm 1831 để làm đường thông thương từ thành phố Ottawa đến đại hồ Ontario.
Con kinh đào này chạy song song với trung tâm thành phố Ottawa ,đóng băng trong mùa đông và là phương tiện cho người ta trượt tuyết giải trí hay trượt tuyết đi làm.

Tin tức khác...