Với chính sách thâu nhận di dân khó khăn hơn của Hoa Kỳ, sẽ khiến số người vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn gia tăng.

Ottawa: Một bản tường trình của cơ quan an ninh biên giới Canada, CBSA, phổ biến hôm thứ hai ngày 18 tháng 6 , cho thấy là với chính sách thâu nhận những người tỵ nạn ngày thêm một khắt khe của chính quyền Mỹ, số người vượt biên giới Mỹ qua Canada tỵ nạn sẽ còn gia tăng cao trong những ngày sắp tới.
Trong những tháng sắp tới, chính quyền Mỹ dự định hủy bỏ “tình trạng bảo vệ tạm thời” ( Temporary Protected Status , TPS) cho trên 4 trăm ngàn di dân đang sống ở Mỹ, và việc hủy bỏ này có thể sẽ khiến số người vượt biên giới, qua Canada xin tỵ nạn tăng cao hơn nữa.
Từ năm 2017 cho đến nay, có trên 30 ngàn người đang sống ở Hoa Kỳ, vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn.
Phần lớn của số 400 ngàn người đang sống trong tình trạng tạm dung ở Hoa Kỳ là những người Haiti, Honduras và El Salvador.
Theo nhận định của cơ quan an ninh biên giới Canada thì trong vòng 2 năm tới, phần lớn số người xin tỵ nạn ở Canada sẽ đến từ 4 nước là Haiti, Hondura

Tin tức khác...