Việt Tân – Hát cho đồng bào tôi 2019

Ngày 29/9, tại nhà hang Ocean Palace vùng Southwest Houston, cơ sở Việt Tân, thân hữu Việt Tân, Club Việt Tân đã tổ chức long trọng buổi dạ tiệc gây quỹ với chủ đề “Dân quyền cho đồng bào tôi”, với sự hiện diện của các vị dân cử, các hội đoàn, thân hào nhân sĩ, cơ quan truyền thông báo chí và các thân hữu yêu mến Việt Tân.
Bạch Cúc

Tin tức khác...