Việt Nam sẽ siết chặt quảng cáo trực tuyến từ nước ngoài

Kể từ ngày 15/9/2021, các trang thông tin trực tuyến bao gồm mạng xã hội như Facebook, Google, YouTube sẽ phải gỡ bỏ nội dung quảng cáo trong vòng 24 tiếng nếu bị Bộ Thông tin và Truyền thông VN xác định vi phạm.
Đó là nội dung nằm trong Nghị định 70 của Chính phủ Việt Nam nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181 năm 2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
Truyền thông Nhà nước VN loan tin ngày 21/7 cho biết, Nghị định trên được xây dựng và ban hành theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm siết chặt dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.
Những trang thông tin điện tử được điều hành từ nước ngoài như Google, Facebook bị cho rằng đang chiếm phần lớn doanh thu quảng cáo trên nền tảng số tại Việt Nam.
Nghị định mới xác định “những tổ chức, cá nhân nước ngoài dùng trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo thu lợi nhuận tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật” mà chính phủ Hà Nội ban hành.
Các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới phải thông báo tên tổ chức, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở, địa chỉ đặt máy chủ hoặc đầu mối liên hệ tại Việt Nam 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh quảng cáo.
Các nền tảng trực tuyến xuyên biên giới phải cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng.
Các nội dung quảng cáo bị xác định có vi phạm chiếu theo theo Luật An ninh mạng và Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Tin tức khác...