Việc tỉnh bang Ontario gia tăng lương tối thiểu, sẽ gây tốn kém cho siêu thị Metro thêm 50 triệu dollars

Montreal: Trong hôm thứ ba ngày 15 tháng 8, ông   Eric  La Fleche, chủ tịch điều hành của hệ thống siêu thị Metro đã nói với các phóng viên báo chí là với sự gia tăng mức lương tối thiểu của tỉnh bang Ontario, sẽ khiến cho hệ thống siêu thị này phải bỏ thêm 50 triệu dollars hàng năm, trả tiền lương cho nhân viên.

Ông chủ tịch điều hành siêu thị Metro, siêu thị lớn hàng thứ tư ở Canada cũng cho biết việc gia tăng mức lương tối thiểu lên $15 một giờ của tỉnh bang Ontario sẽ làm số lợi nhuận của các hệ thống siêu thĩ sút giảm, và sẽ khiến  các hệ thống siêu thị phải cắt giảm bớt nhân viên.

Ông Eric La Feche cũng cho biết, để cắt giảm chi phí, hệ thống siêu thị  Metro sẽ chuyển sang dùng các phương tiện bán hàng tự động, thay vì mướn thêm nhân viên.

Tin tức khác...