VCPA hội thảo về di trú và địa ốc

Hôm thứ Năm 10/08, Hội Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vietnamese Canadian Professional Association- VCPA) lần đầu tiên đã tổ chức hội thảo Cộng đồng về hai vấn đề hiện đang được Cộng đồng người Việt quan tâm: Di trú và địa ốc.
Chủ tịch VCPA, ông David Huỳnh, cho biết, đây là lần đầu tiên Hội Chuyên nghiệp Việt Nam thử nghiệm hội thảo cộng đồng dưới hình thức “open house” và nhận định rằng, mạng lưới dịch vụ của VCPA sẽ phát triển hơn, nếu mở rộng hoạt động ra Cộng đồng.
“Nếu cuộc hội thảo lần này đạt kết quả mong đợi, VCPA sẽ tiếp tục thực hiện các buổi nói chuyện tương tự trong tương lai”, Chủ tịch David Huỳnh nói.
Tiếp đó, Paul Phong Dương, tham vấn viên di trú đã thuyết trình đề tài: “Doanh nhân có thể nhập cư Canada theo diện đầu tư dù không đủ điều kiện về Anh ngữ và học vấn”.
Kế đến, chuyên viên môi giới địa ốc công ty Re/Max, John Nguyễn, đã tường trình về thị trường địa ốc Toronto và vùng phụ cận trong những tháng qua.
Hội Chuyên Nghiệp Việt Nam được thành lập vào năm 2011 và hiện nay quy tụ 35 thành viên. Trước đây, VCPA giới hạn mỗi ngành nghề kinh doanh có 1 thành viên đại diện. Tuy nhiên, sau 6 năm hoạt động, VCPA chủ trương mở rộng hơn, với đại diện mỗi ngành nghề có thể lên đến tối đa 3 thành viên.

 

Tin tức khác...