Vật giá leo thang cho những người Canadians

Ottawa: theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 4 tháng 12 thì trong năm tới, những người Canadians sẽ phải chi phí nhiều hơn cho thực phẩm.
Theo kết quả cuộc khảo cứu về giá cả thực phẩm ở Canada của các nhà khảo cứu của hai trường đại học Guelph và Dalhousie, thì trong năm tới chi phí thực phẩm cho 1 gia đình 4 người là $12,157 và gia tăng $411 so với những chi tiêu về thực phẩm cho cùng nhân số 4 người trong năm nay 2018.
Thực phẩm sẽ gia tăng từ 1.5 phần trăm cho đến 3.5 phần trăm trong năm 2019, và rau trái sẽ gia tăng ở mức từ 4 phần trăm cho đến 6 phần trăm trong năm tới.
Trong khi đó giá thịt và hải sản lại sút giảm từ 1 phần trăm cho đến 3 phần trăm.

Tin tức khác...