Vẫn phải trả tiền hoa hồng cho người dẫn mối mua nhà, cho dù kẻ mua hủy bỏ.

Căn nhà 1.3 triệu dollars

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ sáu ngày 22 tháng 9, một gia đình ở Toronto đã bị người dẫn mối mua nhà, đưa ra tòa về tội không trả tiền hoa hồng mua nhà, cho dù gia đình này đã quyết định  không mua căn nhà đã định.

Trong tháng giêng năm nay 2017, hai ông bà  Marcello và  Anita Mastroianni quyết định bán căn nhà bán độc lập ở Vaighan, và mua một căn nhà độc lập lớn hơn.

Các  chuyên gia địa ốc  nói cho ông Marcello biết là căn nhà bán độc lập của ông ta  có thể bán với giá 1 triệu dolars. Vì thế ông tìm mua một căn nhà  với giá 1.3 triệu.

Tuy nhiên trong thời gian  thương thảo  và làm giấy tờ thì giá nhà trong vùng đại thủ phủ Toronto sút giảm: căn nhà ông bán  có thể không được  giá 1 triệu dollars.

Vì thế ông Marcello và vợ quyết định  không mua nhà nữa dù mất tiền đặt cọc.

Mới đây hai ông bà này  đã nhận được giấy đòi tiền hoa hồng mua nhà của ông  Vince Tarasca.

Số tiền hoa hồng ông  chuyên gia địa ốc này đòi là  $36,753.

Theo lời ông chuyên gia  Tarasca thì trong hợp  đồng mua nhà, mà hai ông bà  Mastroiannis đã ký có đoạn viết là ” người mua bằng lòng trả tiền hoa hồng ngay trong cả trường hợp người mua đánh tháo không mua nhà”.

Bút sa thì gà chết! nội vụ sẽ được đưa ra tòa án phân xử.

Đây cũng là một kinh nghiệm cho những ngừoi sắp mua nhà, khi phải ký kết giấy tờ với những người chuyên gia địa ốc.

Tin tức khác...