Vẫn có thêm hàng chục ngàn công ăn việc làm mới ở Canada trong tháng chạp

Ottawa: Theo những tin tức vừa được sở Thống kê Canada công bố, thì trong tháng cah5p năm 2015, đã có thêm 23 ngàn công ăn việc làm mới ở Canada, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 7.1 phần trăm.

Trong tháng chạp năm 2015, chỉ có tỉnh bang Ontario là nơi đã bị mất đi những công ăn việc làm, không có thêm công việc mới.

Trong khi theo những nhận định của công ty đầu tư Bloomberg thì các chuyên gia tài chánh d0ã tiên đoán là trong tháng chạp, Canada sẽ mất đi khoảng 10 ngàn công ăn việc làm.
Như thế nền kinh tế Canada vẫn tiến triển một cách chậm chạp.

Trong năm 2015, Canada có thêm tổng cộng 158 ngàn công ăn việc làm mới.
Trong khi đó , tại Hoa Kỳ nền kinh tế xứ này đã tiến triển mạnh: trong tháng chạp năm 2015, có thêm 292 ngàn công ăn việc làm mới, và mức thất nghiệp vẫn ở mức 5 phần trăm, mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Như thế trong 5 năm qua, mỗi năm Hoa Kỳ đã có thêm ít nhất là 2 triệu công ăn việc làm mới cho mỗi năm.

Tin tức khác...