Tuyên bố của RNC về chiến dịch không trung thực của chính phủ Trung Quốc

Chủ tịch ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa Ronna McDaniel đã đề cập đến chiến dịch không trung thực của chính phủ Trung Quốc trong tuyên bố dưới đây:

Tổng thống Trump đã làm việc không biết mệt mỏi để đáp ứng và giảm thiểu tình trạng chưa từng có này và ông tiếp tục đưa ra sự lãnh đạo táo bạo cần thiết trong cuộc khủng hoảng này. Như Tổng thống đã nhiều lần nói, chúng ta sẽ đánh bại vi khuẩn này, nhưng nó sẽ bắt tất cả chúng ta phải hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Điều đó bao gồm báo cáo trung thực về nguồn gốc của vi khuẩn, không có ý kiến thiên vị hoặc vô căn cứ, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hiểu rõ nhất về nó và đánh bại nó.

Người dân Mỹ không phải là người tìm kiếm sự thiên vị và chính trị tầm thường trong thời gian thử thách này. Chúng ta đang tìm kiếm sự hướng dẫn, chân lý và hy vọng. Chính phủ Trung Quốc đang gắng hết sức để thực hiện một chiến dịch không trung thực, họ không cần sự giúp đỡ của các nhân viên truyền thông. Chúng ta ủng hộ người dân Trung Quốc, chúng ta rất biết ơn những người láng giềng và bạn bè người Mỹ gốc Hoa của chúng ta, đặc biệt là các bác sĩ, y tá và chuyên gia y tế người Mỹ gốc Thái Bình Dương vì sự phục vụ và hy sinh của họ để chống lại vi khuẩn trên tuyến đầu – bất kỳ dấu hiệu nào khác chỉ mang ý nghĩa chia rẽ chúng ta vào thời điểm người dân Mỹ rất cần chúng ta chung tay làm việc.

Đối với báo cáo thực tế về nguồn gốc của vi khuẩn:
·Axios Thực tế: Theo dòng thời gian: Những ngày đầu của sự bùng phát và sự che đậy coronavirus của Trung Quốc
·The Atlantic Đại Tây Dương: Trung Quốc đang đổ thừa cho thế giới để tránh bị trách cứ

https://www.google.com/amp/s/amp.theatlantic.com/amp/article/608332/
Để biết hướng dẫn mới nhất, vui lòng truy cập cdc.gov hoặc coronavirus.gov

Tin tức khác...