Tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm

Hôm Chủ nhựt 13-11-2016, tại Hội Trường Công Viên Alief Community Center 11903 Bellaire (Houston, Texas) đã diễn ra Lễ Tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Sau nghi thức chào quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ,  những người tham dự đã dành một phút mặc niệm chí sĩ Ngô Đình Diệm suốt cuộc đời vì nước vì dân.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 03-01-1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, con cụ Nhiếp Chánh Đại Thần Ngô Đình Khả và bà Phạm thị Thân. Ông là vị tổng thống đầu tiên của VNCH, bị sát hại trong một cuộc đảo chánh vào năm 1963 cùng với bào đệ là cố vấn Ngô Đình Nhu.

Cho tới giờ, người dân Việt vẫn tôn kính ông- một người đạo đức, một nhà lãnh đạo anh minh, một người yêu nước, cảm phục đức liêm khiết và lòng yêu dân của ông.

 

Bạch Cúc

h8 h3 h1 h11

Tin tức khác...