Tuổi trẻ dấn thân

Trưa Chủ nhật 24/08, nhóm Thanh Niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam (Canadian Youth for Human Rights in Vietnam-CYHRV) đã tổ chức buổi ra mắt với cộng đồng người Việt Toronto tại hội trường Amsterdam, khách sạn Novotel, 3670 Hurontario Street, Mississauga. Ngoài sự hiện diện của giới trẻ Toronto, tham dự buổi sinh hoạt chính trị này còn có các vị chủ tịch Hội người Việt tại 6 tỉnh bang Vancouver, Manitoba, Toronto, Windsor, Nova Scotia và Saskatoon.

Cô Nguyễn Khuê Tú, Ủy viên Nhân quyền Liên hội người Việt Canada, trước đây đã từng điều trần tại Thượng viện Canada về vấn đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam, cho biết thành viên CYHRV sẽ “vận dụng kỹ năng đa dạng của giới trẻ để tranh đấu cho nguời dân Việt Nam đuợc sống xứng đáng như một con người với nhân phẩm, tự do trong một xãi hội nhân bản”.
Để thực hiện mục tiêu trên, cơ Khuê Tú nói nhóm CYHRV sẽ “gia tăng yểm trợ ngay tại Việt Nam để hỗ trợ cho những nhà tranh đấu nhân quyền, tận dụng phương tiện truyền thông qua mạng xã hội để giúp đồng bào trong nước hiểu rõ hơn những quyền căn bản của con người, vận động chính giới Canada lên tiếng can thiệp cho những người bị áp bức và nối kết giới trẻ trên toàn quốc Canada tạo thành một tổ chức vững mạnh”.

Đại diện CYHRV cũng đã trình bày chi tiết với cử tọa đường hướng và phương thức đấu tranh trong những ngày sắp tới.
Nhóm CYHRV cho biết hiện nay đã tập hợp được nhiều thành viên trẻ ở các tỉnh bang và dự định sẽ ra mắt tại Vancouver và Montreal trong tương lai.

More Stories...