TT Trump thay tổng tham mưu trưởng

Kết thúc một tuần lễ với việc bổ nhiệm bộ trưởng Tư Pháp mới và tân đại sứ tại Liên Hiệp Quốc, tổng thống Donald Trump thông báo bổ nhiệm tướng Mark Milley làm tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ.

Tham mưu trưởng lục quân hiện nay, tướng Mark Milley có một quá trình làm việc hoàn hảo. Ông đã phục vụ trong những đơn vị nổi tiếng nhất của quân đội Mỹ, từng chỉ huy các đội quân tại Irak, Afghanistan. Ông là người có uy tín được cấp dưới kính trọng và là một nhà chính trị tinh tế.

Ông Milley đã tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng Princeton và Columbia. Là người có tính cách sôi nổi và vui nhộn, ông thổ lộ chính đức tính đó cuối cùng đã khiến Donald Trump bị thuyết phục.

Tướng James Mattis, bộ trưởng Quốc Phòng, thì ủng hộ một ứng viên khác xuất thân từ không quân. Chủ yếu ông muốn tuân theo truyền thống thay đổi luân phiên trong lãnh đạo Bộ Tham Mưu.

Việc bổ nhiệm tướng Milley sẽ còn phải được Thượng Viện thông qua.

Tin tức khác...