Trung Tâm Người Việt Canada

Dự án Công trường Sài Gòn đã được Trung Tâm Người Việt Canada hoàn tất sau 6 tháng chuẩn bị với sự hợp tác của thành phố Ottawa, Cộng đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Hội Người Việt Cao Niên Ottawa, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Vùng Ottawa, và Tổ Chức Văn Hóa Việt Ottawa. Buổi lễ đặt tên Công trường sẽ được tổ chức vào lúc 1 giờ 00 pm ngày thứ Bảy 8/9 tại khuôn viên Đài Kỷ niệm Việt Nam dưới sự chủ tọa của ông Jim Watson, Đô Trưởng, và Bà Catherine McKenney, Nghị viên Hội đồng Thành phố Vùng Somerset, Ottawa. Sau nghi lễ là phần tiếp tân tại Plant Recreation Centre (cùng địa điểm).

Dịp này, Trung Tâm Người Việt Canada sẽ trình bầy, từ 2 giờ 30 pm tới 4 giờ 00 pm, những diễn biến về Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân trong 4 năm qua và dự tính trong tương lai. Do số chỗ ngồi tại phòng họp có giới hạn, quý đồng hương muốn tham dự xin liên lạc với Trung Tâm Người Việt Canada qua điện thư (ottawavietcancentre@gmail.com) trước 5 giờ 00 pm ngày 6/9, cho biết tên thật, số điện thoại, và địa chỉ điện thư để Trung Tâm xác nhận và ghi danh.

Tin tức khác...