Trung tâm khảo cứu động đất trên biển cả lớn nhất thế giới

Halifax, Nova Scotia: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 18 tháng 6, một trung tâm khảo cứu về động đất trên biển cả, sẽ được thành lập ở thành phố Halifax, tỉnh bang Nova Scotia.
Đây sẽ là trung tâm khảo cứu động đất dưới biển lớn nhất thế giới , với trên 100 máy cảm biến (sensors) được đặt dọc theo bờ biển Canada.
Theo một nhà địa chấn học thì 90 phần trăm những vụ động đất ở Canada diễn ra từ biển và vì thế Canada cần có những chương trình tìm hiểu về động đất ở biển và cách đề phòng.
Các nhà khoa học ở các trường đại học ở Canada sẽ làm việc trong vòng 2 năm, để thiết lập trung tâm khảo cứu này.

Tin tức khác...