Trung tâm Hội nghị Vancouver được tạm dùng làm cơ sở y tế kể từ ngày 8 tháng 4

Việc biến đổi Trung tâm Hội nghị Vancouver thành một trung tâm điều trị y tế 271 giường sẽ hoàn tất vào ngày 8 Tháng 4, Thứ Tư tuần tới. Nó được gọi là Trung tâm đáp ứng y tế thay thế tạm thời, đang được thiết lập để làm không gian bệnh viện điều trị cho bệnh nhân mắc dịch COVID-19 với sức chứa ban đầu cho 271 bệnh nhân, nhưng có thể thêm nhiều giường hơn.
Trong khi Vancouver Coastal Health tiếp tục lạc quan một cách thận trọng rằng đường cong COVID-19 có thể được làm phẳng, nghĩa là đợt bùng phát đại dịch sẽ xẹp xuống, các bước phòng ngừa tiếp tục được thực hiện, bao gồm thiết lập một địa điểm chăm sóc thay thế, như một phần của phản ứng đại dịch.
Địa điểm chăm sóc thay thế này sẽ không tiếp nhận bệnh nhân từ ngoài tự ý vào (walk-in patients) nhập viện. Nó chỉ được dành riêng cho những bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện đến. Sự thăm viếng của thân nhân người bệnh cũng bị cấm hoặc sự giới hạn có hiệu lực giống như các bệnh viện.

Tin tức khác...