Trung tâm giữ chó ngày lẫn đêm ở thành phố Calgary

Calgary: Trong hôm thứ hai ngày 14 tháng giêng, hội đồng thành phố Calgary đã chấp thuận cho thiết lập một trung tâm giữ chó mèo và các loài thú nuôi trong nhà.
Trung tâm này gọi là một “chuồng nuôi thú vật trong thành phố”( urban kennel) năm ở tầng trệt của cao ốc Palliser Square trong trung tâm thành phố.
Chuồng nuôi súc vật này cũng là một “daycare” cho những người có chó mèo, gửi khi đi làm và sau đó đến đón những con thú khi về.
Nhưng trung tâm này cũng có nơi giữ những con thú này 24 tiếng một ngày.

Tin tức khác...