Trung quốc là nguồn cung cấp ma túy đến Hoa Kỳ?

Hoa Thịnh Đốn (BBC): Theo bản tin của đài BBC phổ biến trong hôm thứ hai ngày 24 tháng 9, thì ngoài những căng thẳng về thương mại, còn những căng thẳng khác giữa Hoa Kỳ và Trung quốc hiện nay, và đó là nguồn cung cấp những loại ma túy tổng hợp, gây ra hàng chục ngàn cái chết của người nghiện vì dùng ma túy quá liều.
Một trong những loại ma túy đó là thuốc giảm đau hay nha phiến opioid.
Các con buôn đã trộn lẫn nha phiến fentanyl vào các loại ma túy như cocaine.. và bán ra trên các đường phố ở các thành phố Hoa Kỳ cho những người nghiện ma túy.
Chất fentanyl là một loại thuốc giảm đau mạnh gấp 100 lần so với thuốc phiện, và chỉ được dùng cho các bệnh nhân ung thư trong những cơn đau.
Theo các giới chức Hoa Kỳ thì phần lớn chất nha phiến fentanyl từ Trung quốc đã được lén lút đưa vào Mỹ.

Tin tức khác...