Trong vòng 24 tiếng đồng hồ có thêm trên 3 ngàn người nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ và có thêm 71 người chết

Hoa Thịnh Đốn: Tính đến sáng hôm thứ hai ngày 23 tháng 3, và theo bản công bố của trường đại học Johns Hopkins ở Hoa Kỳ thì số người Mỹ bị nhiễm coronavirus lên đến 35,224 người và trong số này có 471 người chết. Số người chết ở tiểu bang New York lên đến 133 người và có 75 người chết ở tiểu bang Washington.
Nước Ý dẫn đầu về số người chết vì COVID-19 là gần 5,500 người trong số gần 60 ngàn người bị bệnh.
Số người nhiễm coronavirus ở Canada lên đến 1,469 người và có 21 người chết.
Cũng tính sáng ngày thứ hai, trên toàn thế giới có 343,421 người bị nhiễm coronavirus và trong số này có 14,790 người chết.

Tin tức khác...