Trên nửa triệu người tuần hành chống sự thay đổi môi trường ở thành phố Montreal.

Montreal: Trong hôm thứ sáu ngày 27 tháng 9, hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường tuần hành chống lại những thay đổi của môi trường của cô Greta Thunberg, một nữ sinh người Thụy Điển, khoảng nửa triệu người đã tuần hành trong thành phố Montreal.
Trong số các nhân vật chính trị tham dự thì ngoài cô Greta Thunberg đến từ Thụy Điển, còn có thủ tướng Justin Trudeau, bà thủ lãnh đảng Xanh, Elizabeth May
Cô Thunberg đã khuyến khích những người biểu tình nên dùng áp lực đến những người thủ lãnh các quốc gia, để những người này cho thi hành những biện pháp ngăn ngừa những thay đổi của môi trường.
Cô Thunberg cũng chỉ trích là thủ tướng Trudeau đã không tìm cách ngăn ngừa những thay đổi môi trường đúng mức.
Các cuộc tuần hành diễn ra ở nhiều thành phố ở Canada. Riêng ở thành phố Vancouver, có trên 100 ngàn người tham dự.

Tin tức khác...