Trên 60 ngàn người bị nhiễm COVID-19 trong một ngày ở Hoa Kỳ

Houston, Texas: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 8 tháng 7, thì có đến trên 60 ngàn người Mỹ bị nhiễm COVID-19 trong vòng 1 ngày, và đây là một con số người nhiểm vi rút trong một ngày cao nhất từ trước đến nay.
Ca nhiễm COVID-19 đầu tiên diễn ra ở Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng giêng năm nay 2020, và chưa đầy 6 tháng thì con số người nhiễm vi rút ở Mỹ lên đến gần 3 triệu người và có trên 130 ngàn người chết.
Trận đại dịch đã là một gánh nặng cho nền y tế Mỹ.
Tại tiểu bang California, số bệnh nhân nhập viện vì vi rút, gia tăng 50 phần trăm trong vòng 2 tuần lễ. 90 phần trăm giường trong các khu cấp cứu khẩn cấp ICU của các bệnh viện tiểu bang Arizona đã có bệnh nhân.
Tại tiểu bang Florida, có ít nhất 56 khu cấp cứu khẩn cấp ở các bệnh viện đã không còn chỗ trống

Tin tức khác...