Trên 2 triệu người Mỹ dùng đường hàng không trong 1 ngày

Dallas: Cuộc phục hồi lại nền kỹ nghệ hàng không ở Hoa Kỳ đã đi thêm một bước tiến mới trong ngày thứ sáu 11 tháng 6 vừa qua, khi số hành khách sử dụng hệ thống hàng không nội địa Mỹ lên đến 2 triệu người.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020 cho đến nay mà số hành khách sử dụng hệ thống hàng không ở Mỹ lên đến trên 2 triệu người trong 1 ngày.
Cơ quan đặc trách về an ninh giao thông Hoa Kỳ , the Transportation Security Administration, cho biết là trong hôm 11 tháng 6, có 2.03 triệu hành khách đi qua các trạm kiểm soát an ninh ở các phi trường Mỹ.
Số hành khách dùng đường hàng không ở Mỹ đã bắt đầu gia tăng từ tháng 2 năm nay 2021, khi số người được chủng ngừa covid gia tăng, khiến cho số người Mỹ nhiễm và chết vì covid sút giảm.
Số lượng 2 triệu hành khách dùng đường hàng không 1 ngày ở Mỹ cũng chỉ tương đương với 74 phần trăm số hành khách Mỹ sử dụng đường hàng không trong năm 2019, tức là nền kỹ nghệ hàng không Mỹ chưa phục hồi 100 phần trăm.
Tuy nhiên nếu so với con số chỉ có 100 ngàn hành khách sử dụng những đường bay ở Mỹ trong tháng 4 năm nay, thì con số 2 triệu người quả là một bước tiến đáng kể.

Tin tức khác...