Trên 11 ngàn người Quebecers ghi danh xin được trợ tử

Montreal: Một năm trước, chính quyền tỉnh bang Quebec cho thi hành luật trợ tử, 2014 Act respecting end of life care.

Tính đến ngày thứ hai 26 tháng 6, có trên 11 ngàn người ghi danh xin chính quyền tỉnh bang cho phép chết, khi cần thiết.

Theo Radio Canada thì những người này  ghi danh trong hồ sơ gọi là ” advanced medical directives (AMD).

Trong số  11,386 người ghi danh xin chết  khi cầnb thiết, kể cả trường hợp khi họ bị mất trí nhớ, gồm có 6,767 người ở tuổi trên 65, và 2,806 người ở tuổi từ 55 cho đến 64. Còn lại 1,813 người từ tuổi 18 cho đến 54 tuổi.

Bà Céline Côté, một cư dân của thành phố Saint Jérôme cho biết là bà ghi danh xin trợ tử, để giúp thân nhân của bà không gặp khó khăn trong việc chăm sóc bà, khi bà chẳng may ở vào trường hợp mất trí nhớ.

 

Tin tức khác...